Varför ska jag välja Sveriges Fotterapeuter?

Hos oss har alla medlemmar en gedigen utbildning och är godkända enligt Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk fotvård. Vi är en fri och obunden yrkesorganisation med över 2000 fotterapeuter i Sverige som tillsammans arbetar för en bättre fothälsa. Hos oss ingår även en behandlingsskadeförsäkring om du skulle drabbas av en skada, under behandling, eller till följd av behandlingen! 

Vår symbol är din trygghet. Ta hand om dina fötter på bästa sätt – välj en fotterapeut som är medlem i Sveriges Fotterapeuter!

Sveriges fotterapeuter – en yrkesorganisation för företag med verksamhet i fotterapi.

 

 

Bli medlem!

Diabetes och fotsjukvård

NOVEMBER 2021

Hitta din fotterapeut som tar remisser i sökfunktionen – ställ dig i sökrutan och klicka i rutan ”jag har remiss”

 

Det övergripande målet för fotsjukvården är att reducera amputationsfrekvensen hos personer med diabetes och därmed minska antalet sår – därför ska alla personer med diabetes erbjudas en årlig fotundersökning. De komplikationer som förknippas med fötterna är neuropati och angiopati (nedsatt cirkulation) Neuropatin har ett smygande förlopp. Vanliga tecken är bortfall av ytlig känsel, muskelförtvining, nedsatt svettsekretion och bortfall av behåring. Det brukar leda till torra fötter med sprickor på t.ex hälar och förhårdnader på belastningsytor.

Den nedsatta cirkulationen orsakas dels av arteroskleros i benens stora artärer (makroangiopati) dels av störningar i kapillärerna (mikroangiopati) Den regelbundna fotundersökningen ska ske vid läkar och/eller diabetessköterskebesök skriver Socialstyrelsen i Nationella Riktlinjer för Diabetesvården – det är en enkel och kostnadseffektiv undersökning som består av; palpering av fotpulsarna, ankeltrycksmätning – om det behövs. Stämgaffel (128 mHz) och monofilament (5,07) Resultatet av fotstatusen ska riskbedömas enl NDR (Nationella Diabetesregistret) För att stärka diabetesteamet är det en tillgång att ha en fotterapeut knuten till teamet på vårdcentralen Endast 18% av Sveriges 312 kommuner och stadsdelar erbjuder en enkel fotundersökning vid sina boenden enl.Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso och sjukvård. Kanske behöver man säkra kompetensförsörjningen genom utbildning om fotproblem för diabetessjuksköterskor, läkare och ortopedingenjörer – även för fotterapeuter.

Förbundet Sveriges Fotterapeuter har bildat en arbetsgrupp som ska titta på fotterapeutbildningen i Sverige och de välkomnar också den 7,5 hp – ”Fotsjukvård och prevention av fotkomplikationer” en uppdragsutbildning för fotterapeuter på Sophiahemmets Högskola som just nu pågår. Patientföreningarna är viktiga budbärare och en tillgång i förbättringsarbetet. Alla personer som har diabetes har också ett eget ansvar att kontrollera sina fötter – varje dag. Det kan vara i samband med dusch på morgonen eller på kvällen –

Tipset är: Lär känna dina fötter, så märker du om du får en förhårdnad, en rodnad, blir svullen eller får ett sår och kan snabbt kontakta vården Om vi hjälps åt och undersöker alla fötter på de personer med diabetes, så kommer vi att hitta de som ligger i riskzonen för att utveckla sår, då kan vi sätta in förebyggande åtgärder tidigt – vården spar pengar och det viktigaste av allt – vi minskar lidandet för de personermed diabetes som riskerar amputation.

Ann Lindström

Vårdutvecklingsledare/Fotterapeut/Utbildare
Akademiskt primärvårdscentrum
Enheten för fortbildning och utveckling